Mgr. Vladislav Knoll,

doktorand slovanské filologie na FF UK
absolvent klasické filologie na FF UK:

STAROVĚKÉ DĚJINY V DATECH
(ve vývoji)

Seminární práce

2000
Středoasijský a řecký epos

2001
Středoasijští a řečtí lidoví pěvci

2002
Periplús: Cesty po bájných a dalekých zemích
Aeneův štít
Z Velleia Patercula
Horati Carmen II.20

2003
Recepce římské epitomy v Polsku
Z Hovorů k sobě M. Antonia
Transformace latiny
O lakónském nářečí

2004
Latinská partikule iam

Ročníkové práce

VÁLEČNÉ SCÉNY V IUSTINOVĚ EPITOMĚ Z POMPEIA TROGA
PERIPLÚS - JEHO CHARAKTERISTIKA A VZTAHY S JINÝMI ŽÁNRY

Diplomová práce

"Koráby naše pak hnaly se střemhlav"
Přítomnost cestopisného žánru ve starořecké literatuře

z hlediska vývoje individuality řeckého literárního cestovatele

 

JINÉ ODKAZY

 • Ústav pro řecká a latinská studia FF UK

 • Latinská povinná četba při ÚŘLS (FF UK)

 • Hellénské odkazy

 • Wissenschaftliche Begegnungen der Institute für Griechische und Lateinische Philologie der Karlsuniversität Prag und der Freien Universität Berlin • PSTRY ŚWIAT / THE COLOURED WORLD / LE MONDE BARIOLÉ:
  Grecki słownik obrazkowy / The Greek Picture Dictionary/Le Dictionnaire grec illustré

  Řecká slovesnost/Grčka književnost/Grekisk litteratur/Griechische Literatur/Literatura griega
  JASKÓŁKA / SWALLOW / L'HIRONDELLE:
  Obrazy z literatury greckiej / The Pictures from the Greek Literature/Les images de la litterature greque

  Starověký zeměpis/Zemljopis starog veka/Forntida geografin/Géographie antique/Geografía antigua
  : stručný výčet dějin antického zeměpisu a přehledný seznam řeckých kolonií