Mezinárodní seminář
české a lužickosrbské kultury

7.-13. května 2004
Praha - Záhvozd - Budyšínorganizovala Společnost přátel Lužice
realizaci projektu nám umožnily Česko-německý fond budoucnosti a Załožba za serbski lud
za spolupráci děkujeme organizaci PAWK a Společnosti Rémus
číslo projektu: 11 03 670

Ohlasy

Chcu so wutrobnje podźakować, za podpěru při přewjedźenju studentskeho seminara w Praze, w Sewjernej Čěskej a w Budyšinje. Wšitkim wobdźělnikam je so jara lubilo, mnoho nowych kontaktow ke Kašubam, Polakam a Čecham su so wutworili. Nimo toho smy my Serbja wjele wo našich prjedownikach w Českej zhonili, a z tym našu wědu wo nas Serbach powjećili.
Seminar je nawjazał z tym kontakty mjez młodymi Serbami a našimi přećelami we Pólskej a Čěskej, kiž so nadźijomne nětko na dlěši čas pěstuja a wutworja!
Bjez wašeje podpěry njeby přewjedźenje tuteho seminara móžne było. W mjenje wobdźělnikow so Wamaj wutrobnje dźakuju.

Bernadet Wowčerjec,
předsydka (PAWK)


Jako Serbja z Němskeje nazhonichmy na studentskim seminarje w Praze wot 07.05. – 13.05.2004 wulku zhromadnosć z pisanej měšencu wobdźělnikow z cyle wšelakorych krajow a pozadkow. Dostachmy informacije wo žiwjenju w Pólskej, Čěskej a Kašubskej. Fascinowace pak bě wosebje hłuboka wěda referentow wo stawiznach Serbow, hdźež smědźach samo ja, jako Serbowka, hišće wšelke wěcy nawuknyć. Tuž wjeselich so wosebje, jako smědźach zajimcow w Budyšinje, stolicy Serbow, postrowić a přez Serbske institucije, kaž Serbski muzej a redakciju Serbskich Nowin, wjezć a moju domiznu pokazać. Nadźijam so na dołho-trajace zhromadne dźěło z towarstwom Přećeljo Serbow z Prahi a Młodźinskim towarstwom z Kašubskej. Přeprosyć chcu tuž rady hižo wšěch na wulke zarjadownje we Łužicy, Dny Młodźiny, kotrež wotmeja so wot 19. – 22. awgusta 2004.

Katharina Šenkec,
pokładnica (PAWK)

Program
Plakát
Referáty
Oficiální zpráva
Fotografie

SPL
Kontakt

© EP!