Mezinárodní seminář
české a lužickosrbské kultury

7.-13. května 2004
Praha - Záhvozd - Budyšínorganizovala Společnost přátel Lužice
realizaci projektu nám umožnily Česko-německý fond budoucnosti a Załožba za serbski lud
za spolupráci děkujeme organizaci PAWK a Společnosti Rémus
číslo projektu: 11 03 670

Fotografie

Snímky z diskuse v Rynolticích - Polesí:

Za pořízení a poskytnutí fotografií srdečně děkujeme panu Jiřímu Týřovi

Program
Plakát
Oficiální zpráva
Ohlasy
Referáty

SPL
Kontakt

© EP!