Prameny k polabštině


POLABANÉ

ÚVOD

JAZYK

1. Nástin mluvnice
2. Věty a slova
3. Texty
Ptačí svatba
Ostatní texty
4. Slovník (740 slov):
Polabsko-česko-polsko-německý
Česko-polabský
Polsko-polabský
5. Prameny
6. Staropolabština

DĚJINY

Polabské kmeny
Vlčan (789-795)
Dražko (795-809)
IX.století
Tugumir a Gero
Mstivoj (966-995)
Mstislav (995-1018)
Uto (1018-1031/2)
Ratibor (1031/2-1043)
Gotšalk (1043-1066)
Kruto (1066-1105)
Jindřich (1105-1127)
Svatopluk (1127-1129)
Knut (1129-1131)
Niklot (1131-1160)
Pribislav (1160-1178)
Borvin I. (1178-1227)
7. Rujána (do 1404)
8. Wendland (do 18.st.)

Odkazy
TYRAS
EP!
Napiš mi - Grapse mu

©Vladislav Knoll

Polabský jazyk bohužel nedospěl do stadia, aby si vytvořil svoji vlastní literaturu. O jeho staré podobě se můžeme pouze dohadovat z místních názvů, případně jmen zachovaných v kronikách a historických dokumentech. K nové, dřevanské polabštině, se nám zachovalo několik slovníků a pár kratších textů. Problém spočívá v tom, že polabština nikdy neměla ani pravopis, takže jsou slova a jména zapisována pouze podle němčiny.

Zájem o vymírající jazyk v Lüneburské oblasti (Wendland) probudil zřejmě filosof G. W. Leibnitz, který byl od roku 1676 knihovník a rada hannoverského kurfiřta. Ten se na Vendy optal okresního přednosty v Lüchově Mithofa (působil tam 1679-1691). Jako odpověděm mu zasílá Mithof roku 1691 modlitbu, 4 mariánské legendy a otčenáš. Mimoto zasílá Mithof Leibnizovi malý slovníček o 136 slovech Designatio vocabulorum aliquot Winidis Luneburgensibus usurpatorum. Zachoval se i slovník Pfeffingerův Vocabularium Venedicum z roku 1698 o 636 slovech a Wendische Vocabeln An Monsieur de Baucoeur z roku 1710 o 841 slovech.

Významným polabským etnografem byl Christian Hennig z Jessen u Wittenbergu (1649-1719), který byl od roku 1679 pastorem ve Wostrově. Jeho slovník z roku 1705 se zachoval v mnoha opisech. Hennig rovněž zapsal Ptačí píseň a otčenáš. Jan Parum Schulze (1678-1734) ze Süthenu sepsal v letech 1724-1725 kroniku, k níž přiložil malý slovníček. Johann Heinrich Jungler sestavil roku 1809 z dostupných materiálů (sebrané dříve Leibnizem a Eccardem) Vollständiges Lüneburgisch-Wendisches Wörterbuch. Jungler se narodil roku 1758 v Lüneburku, studoval medicinu v Lipsku a Göttingenu. V letech 1795 - 1809 byl zemským fyzikem v Lüchově a do své smrti roku 1814 v Lüneburku.