Vlčan a Dražko


POLABANÉ

ÚVOD

JAZYK

1. Nástin mluvnice
2. Věty a slova
3. Texty
Ptačí svatba
Ostatní texty
4. Slovník (740 slov):
Polabsko-česko-polsko-německý
Česko-polabský
Polsko-polabský
5. Prameny
6. Staropolabština

DĚJINY

Polabské kmeny
Vlčan (789-795)
Dražko (795-809)
IX.století
Tugumir a Gero
Mstivoj (966-995)
Mstislav (995-1018)
Uto (1018-1031/2)
Ratibor (1031/2-1043)
Gotšalk (1043-1066)
Kruto (1066-1105)
Jindřich (1105-1127)
Svatopluk (1127-1129)
Knut (1129-1131)
Niklot (1131-1160)
Pribislav (1160-1178)
Borvin I. (1178-1227)
7. Rujána (do 1404)
8. Wendland (do 18.st.)

Odkazy
TYRAS
EP!
Napiš mi - Grapse mu

©Vladislav Knoll

Francký vládce Karel, později zvaný Velikým, vládl od roku 771. Aby rozšířil své panství, vydává se na sever proti divokým Sasům. Roku 780 se ale u Labe se tou dobou setkává s dalším nepokořeným národem - se slovanskými kmeny. Pro Karla je nyní nejdůležitější zkrocení Sasů, a proto uzavírá se Slovany příměří a spojenectví, protože i sami Slované měli se Sasy nevyřízené účty. Roku 782 se Sasové vzdali a v té chvíli je napadli sami Srbové. Frankové se ale tentokrát přidali na stranu Sasů, o nichž se domnívali, že jsou již jimi podrobeni. Ti se ale brzy obrátili proti svým franckým spojencům a porazili Karla u Vesery. Následující léta pak byla vyplněna krvavými boji mezi Karlem a Sasy.

Vlčan (Witzan)

Roku 789 se Karel s podporou oddílů saských, fríských, srbských a obodritského knížete Vlčana (Wiltzan) proti Luticům. Jejich král Dragovít (Dragavit, Dragovit) byl v té době jedním z nejvýznamnějších slovanských vládců a jeho sídlo se nacházelo zřejmě kdesi na území Dolenců (civitas Dragaviti), uvažuje se o městě Brenna (Brandenburg). Francké vojsko se dostalo až k řece Pěně do oblasti Dymína. Dragovítova země byla popleněna a sám veletský vládce byl ve svém sídle obležen. Byl přinucen se vzdát, předat rukojmí a slíbit Karlovi a Frankům věrnost a placení daně. Roku 792 se opět vzbouřili Sasové a kníže Vlčan byl opět nucen nastoupit s Karlem proti těmto divokým kmenům. Roku 795 byl však Sasy přepaden a zabit.

Dražko (Thrasko)

Jeho nástupcem se v obodritské zemi stává Dražko. Ten dostal příležitost pomstítb svého předchůdce tažením proti Sasům, při jejichž porážce u Suentafeld (u Bornhöved v Holštýnsku) Karlovi napomáhal.Za své věrné služby byl roku 804 Dražko odměněn v Hollenstedtu u Harburku a dostal do svého držení oblast Nordalbingii (západní Holštýnsko), odkud byli vysídleni Sasové. Dánský král Godofrid (Godefrid, Gotricus, Saxo G. 8.16) byl spojencem Sasů (Hemold 3)a roku 808 se vydal proti Obodritům, kteří byli nyní jakýmsi klínem mezi Franky a Dány. Obodritský kníže byl vyhnán a kupecké město Rarog (Reric) zničeno. Jeho francký spojenec mu nestačil přijít na pomoc. V té chvíli také od Obodrytů odpadli Gliňané a Smolinci a přidali se k veletskému svazu, který sympatisoval s Dány. Po vyhnání Dánů (809) se Frankové s Dražkem vypravili proti Veletům a Dražko zle potrestal Smolince za nevěru popleněním jejich hlavního sídla. Jeho výboje byly ale zastaveny nožem dánského vraha v Reriku.

Einhard, Annales regni Francorum