NÜV├ VENSK├ STORNO
NEUE POLABISCHE SEITE
NOVÁ STRÁNKA O POLABŠTIN╠

Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

Sem c╣ dovot süjý artiklý vi pülåbsŁėj recý Ń drau´ý materialý vėsem, tai c╣ voiknýt t
ǫ storǫ rec.
Hierher werde ich meine Artikel und andere Materialien über die Polabische Sprache für alle, die sie lernen möchte.

Einführung ins Polabische
Ein sehr kleines polabisches Bildwörterbuch
Úvod do polabštiny
StruŔné seznámení s polabštinou (s malým obrázkovým slovníŔkem)

Püzarai din müj╣ storǫ stornǫ, to j╣  tšesŁý nošrib'onŃ.