ŘEČTINA


Akropolis

OD STARÉ ŘEČTINY
K BYZANTSKÉ

SPIonic - řecké fonty pro psaní i čtení

 • DisplayGreek: psaní v polytónickém systému na stránkách

 • Seznam řeckých elektronických knihoven
 • Perseus: plné, mluvnicky rozebrané texty antických autorů. Doporučuji změnit konfiguraci řeckých textů s písmem SPIonic
 • Řecká elektronická knihovna: mnoho originálních textů ke stáhnutí (obsahuje i Hérodotovy dějiny 1,2 a Odysseiu)

  Bibliotheca Augustana: plné texty mnoha řeckých, latinských a jiných klasiků. Užívá se fontů APAXNION

 • Platónova Obrana Sókrata z této stránky
 • Ílias z této stránky

  Nový zákon: originální text a katharevusa - v písmu Athena

  Akademie v Tolose nabízí ke stáhnutí několik originálních řeckých textů (Pravdivé příběhy, Oblaka, Symposion...). Užívá fontů Greek

  Seznam děl antických řeckých autorů na Síti (většinou v překladech)

 • SUIDA - byzantská encyklopedie anglicky i řecky kompletní on-line. Pro nejlepší stáhnutí řeckého znění hesel doporučuji písmo Athenian

 • Řecká historiografie ve francouzských překladech
 • Hellénská literatura a poezie: odkazy na mnoho stránek
 • Překlady Platónových dialogů do angličtiny
 • Překlady Aristotelových děl do angličtiny
 • Mapy řeckého antického světa
 • Antické mapy
 • Odkazy na stránky o řecké kultuře
 • NOVOŘEČTINA

 • In
 • Forthnet
 • Thea

 • La Grecia Moderna
 • Spúdastírio neú ellinismú
 • Athénská universita
 • Aristotelova universita v Soluni

 • Matzenta: slovníky a další odkazy

 • Athos - Ajos oros: stránka mnišského státu na Athosu

 • Ditt Grekland:odkazy na řecká média
 • I Kathimerini: řecký deník