klif
olewa morze
ARTIKLË Ë JINSZÉ ZACHË
KASZËBIZNA

[CNW:Counter] 

GŁÓWNÔ STRONA

Ò MÒWIE /O JAZYCE

LËTERATURA

Jiné artiklë/Jiné články


Słowôrzk / Slovníček 
Rozmówczi/Konverzace

Lange Gasse

© Vladislav Knoll 2002-2009
palmeta
tulipanpalmetatulipanpalmetatulipanpalmeta
tulipan

Přehledy / Krótczé przezérë
Kašubské literární dialekty
Archaický kašubský přízvuk
Sociolingvistické dějiny kašubštiny

Články / Artiklë
Die kaschubische und polabische Fonetik - Ein Vergleich
Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, Česko-lužický věstník XV/11 (2005), 75-77
Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie
Kašubský přízvuk a perspektivy jeho vývoje
Porovnání kontaktních jevů v kašubštině, lužické srbštině a rusínštině
Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, Slavistika dnes: vlivy a kontexty (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008
Z problematiky vývoje gramatického popisu kašubštiny

gryf
gryf
gryf
gryf
gryfgryfgryf