klif
olewa morze
ARTIKLË Ë JINSZÉ ZACHË
CËŻ JE CZËC? (në doch nick, wszëtkò jidze tak samò, jak wjedno...)

[CNW:Counter]

GŁÓWNÔ STRONA

Ò MÒWIE /O JAZYCE

LËTERATURA

Jiné artiklë/Jiné články


Słowôrzk / Slovníček 
Rozmówczi/Konverzace

Lange Gasse
NAZÔD / ZPĚT
© Vladislav Knoll 2002-2009



palmeta
tulipanpalmetatulipanpalmetatulipanpalmeta
tulipan

olewaNë jo,

na òstatkù jò móm pòstanowióné, że je ju czas co z mòją kaszëbską stroną zrobic, bò tak, jak òna wëzdrza, to bëła wicy dlô wstidu, jak dlô zwëskù ë redoscë. Môta czëstą prôwdã, żle gôdôta, że je jesz fùl do zrobieniégò ë że mie to dosc długò warało, nigle jô so wspòmniôł, że jô czédës, baro wiele lat temù co taczégò, jaką kaszëbską stronã pisôł ë co wicy, że  ta strona jesz sã jesz dzes w ny stolëmi midzënarodowi pajëczinie nalézô.

Nie jem gwës, żle sã wama nowi wizerënk mòji stronë mdze widzôł. Nie je to dëcht nick òsoblëwégò, ale jak jô dërch gôdajã nie je  wiedno wôżné, jak jakô zacha wëzdrzi, ale cëż je bënë. Në ë to mdze mést to nôdrãdżészé - zrobic mòjã strona bar˛zi cekawą, nigle bëła dotëchczôs, bò òd négò cządu, czéj j slédny rôz kòle se co mienił, kaszëbsczi Jinternet sã rozwił niejuwernym ôrtã. Në jo, pòkrok nie je do zatrzimaniégò. Ale wierã za wiele gôdajã zamiast négò, że bëm zapôłniôł swòją strona czims òriginalnym, apartnym ë w ògle....

                                                Chceta le so zażëc!

                                                    (jô nié, bò tobaczi nie lëdajã)

Tubingen, 14 maja 2009

gryf
gryf
gryf
gryf
gryfgryfgryf