Seminář ÚVOD DO KAŠUBŠTINY, 

JEJÍ KULTURY A PÍSEMNICTVÍ

                                                                 Vedoucí: Mgr. Vladislav Knoll

 

MATERIÁLY

Literatura k semináři
Témata semináře

Cyklus seminářů si klade za cíl seznámit zájemce se základy kašubštiny a poskytnout základní vhled do kašubské duchovní a písemné tradice. Účastníci budou mít možnost se blíže podívat na svébytný slovanský mikrojazyk v širších slovanských a evropských souvislostech a obecněji se zamyslet nad problematikou kontaktu jazyků a kultur různých jazykových skupin nebo nad zákonitostmi vývoje regionální kultury a jazykové identity.  Jednotlivá sezení budou rozdělena na dvě části: po přednášce týkající se písemnictví a dalších reálií, bude následovat část jazyková, jejíž náplní bude rozbor literárních i dialektologických textů, poslech a úvod do kašubské konverzace. S výukou základů kašubštiny bude postupováno podle požadavků účastníků s použitím literárních textů i současných učebnic. Seminář je určen především pro slavisty a zájemce o problematiku menšinových jazyků a regionální kultury.