Základní literatura k semináři

Úvod do kašubštiny, ZS 2007/8
Mgr. Vladislav Knoll, ÚSVS FF UK

 

Učebnice
Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle (red. W. Czedrowkô i kol.), Gdańsk 2001
Cybulski, M., Wosiak-Śliwa, R., Ùczimë sã kaszëbskù, Gdańsk 2004 
Pioch, D., Gôdóm i piszã kaszëbskù, Gdańsk 2001
Pioch, D., Kaszëbë. Zemia i lëdzë. Gdańsk 2001
Pioch, D., Najô domôcëzna, Pelplin 2005
Treder, J., Język kaszubski, poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 2002
Bòbrowsczi, W., Kwiatkòwskô, K., Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk 2002
 
Mluvnice
Breza E., Treder J., Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk, 1981,1982.
Ceynowa, F., Zarés do grammatikj kašébsko-słovjnksje mové, 1879.
Gołąbk E., Wskôzë kaszëbsczégo pisënku, Gduńsk, 1997.
Lorentz F., Gramatyka pomorska Wrocław  - Warszawa - Kraków 1958-1962
Rudnicki M., Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego. Kraków 1913
Wosiak-Śliwa R., M. Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk, 1992.
Breza, E., Treter, J., Zasady pisowni kaszubskiej, oprac., Gdańsk, 1975.
 
Slovníky
Gołąbk E., Rozmówki kaszubskie, Gdynia, 1992.
Lorentz F., Pomoranisches Wörterbuch, I-V, Berlin, 1958-1983.
Gòłąbk, E., Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005
Labuda, A. Słownik polsko-kaszubski. Słowôrz kaszëbsko-polsczi, Gdańsk 1982
Ramułt S.: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Gdańsk 2003
Sychta B.: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej I-VII. Wrocław 1967-1976
Trepczyk J.: Słownik polsko-kaszubski I.,II. Gdańsk 1994
 
Dějiny a etnografie
Badania kaszuboznawcze w XX wieku (red. J. Borzyszkowski, C. Obracet-Prodzyński), Gdańsk 2001
Bolduan, T., Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002
Borzyszkowski J., Treter, J., Mordawski, J., Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geografia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Gdańsk-Gduńsk, 1999.
Fischer A., Zarys etnograficzny województwa pomorskiego. Toruń 1929
Frankiewicz, Cz., Historja Pomorza w zarysie, Toruń 1927
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, red. Z. Biskupska, Lębork, 2003
Kaszuby. Monografia socjologiczna (red. M. Latoszek), Rzeszów 1990
Kolberg O., Dzieła wszystkie 39: Pomorze, red. J. Burszta, Wrocław-Poznań 1965
Labuda G. , Kaszubi i ich dzieje. Pisma wybrane, Gdańsk, 1996.
Labuda G., Kaszëbsczim jesmë lëdã, Gdynia, 1996.
Labuda, G: Historia Pomorza, Poznań 1967-
Lorenz, F., Fischer, A., Lehr-Spławiński, T., Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń 1934
Majkowski, A., Historia Kaszubów Gdańsk 1991
Mordawski J., Statystyka ludności kaszubskiej, Gdańsk 2005
Obracht-Prondzyński, C., Kaszubi - między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002
Obracht-Prondzyński, C., W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej, Gdańsk, Wejherowo 2003
Ostrowska R., I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1974.
Tetzner F., Die Slovinzen und Lebakaschuben. Berlin 1899
Tetzner F: Die Slaven in Deutschland. Braunschweig 1902
 
Dějiny literatury
Bądkowski L., Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk, 1959.
Bukowski A., Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań, 1950.
Drzeżdżon J., Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk
Drzeżdżon J., Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa, 1986.
Neureiter F., Geschichte der kaschubischen Literatur. München 1991
Roppel L., Krótki rys literatury kaszubskiej do 1939 roku, Pomorze Gdańskie, nr 4, 1967, str. 1-46.
 
Literární texty
Bajarz kaszubski. Bajki z Gryfa (red. J. Borzyszkowski), Wejherowo-Gdańsk 2005
Bork B., Lesôcczé powiôstczi ë jiné dokôzë, Wejherowo, 2002.
Budzisz A., Zemja kaszëbskô. Utwory wybrane, Gdańsk,1982.
Ceynowa J., Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk, 1975.
Ceynowa J., Urënamle. Powiôstczi z komudnëch lat, Gdańsk, 1982.
Ceynowa, F., Skôrb kaszébskosłovjnskjé mové Svjece 1866
Derdowski, J., Jasiek z Knieji, Gdańsk,
Derdowski, J., Kaszubë pod Widnem, Gdańsk, 1971.
Derdowski, J., O Panu Czôrlinscim co do Pucka po sece jachoł, Gdynia 1960
Dërchôj królewiónko, Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi (red. E. Pryczkowski), Gdynia 1996.
Dominik A., Tóna z pustk, Puck, 1983.
Drzeżdżon J., Dzwónnik, Gdańsk 1979, kaš. Gdynia 1998
Drzeżdżon J., Na niwach, Gdynia, 1991.
Drzeżdżon J., Twarz Smatka, Gdańsk, 1993.
Fikus S., Pojmeńczicë, Gdańsk, 1981.
Heyke L., Dobrogost i Miłosława, Gdańsk, 1999.
Heyke L., Kaszëbsczé spiewë, Gdańsk, 1972, 1999.
Janke S., Łiskawica, Gdańsk, 1988-1989.
Karnowski J., Jô bëm leno chcôł, Gdańsk 1986.
Karnowski J., Sowizdrzôł u Krëbanów, Gdańsk, 1983.
Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé (red. J. Tréder),  Wejerowò 2004
Kaszëbskô nôtëra (red. S. Janke) Wejherowo 2001.
Labuda A., Guczow Mack gôdô, Gdańsk1992
Łajming A., Gdzie jest Balbina?, Gdańsk, 1974.
Łajming A., Szczesce, Gdańsk, 1959.
Majkowski A., Jak w Koscérznie koscelnego obrele..., Gdańsk, 1899.
Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa, Gdańsk, 1995.
Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, red. zespół, Gdańsk, 1973.
Nagel A., Dzéwcza i krôsniata, Gdańsk, 1988.
Nagel A., Szadi Władi, Gdańsk, 1983.
Sędzicki F., Jestem Kaszubą. Wybór utworów, Warszawa, 1956.
Sychta B. , Dzewczę i mjedza, Wejherowo, 1938.
Sychta B., Hanka sę żeni, Wejherowo, 1937.
Sychta B., Spiące uejskue, Wejherowo, 1937.
Szymańska B., Zdebło na swiat cësniaté, Gdynia-Wejherowo, 1996.
Tóna Piętów (Leon Roppel), Jan Staszków (Jan Piepka), Nasze stronë, Warszawa, 1955.
Trepczyk J., Lecë choranko, Gdańsk-Wejherowo, 1980.
Wuj Wrek (Jan Patock), Figle gnieżdżewskich gburów, Gdańsk, 1920.
Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, L. Ropel, Gdańsk, 1967.
Zbrzyca J. (S. Pestka), Południca, Gdańsk, 1976
 
Slovinci
Lorentz F., Slovinzische Grammatik. St.Petersburg 1903
Bądkowski A.L., Słowińcy. Warszawa 1956
Stelmachowska B., Słowińcy i ich kultura, Poznań-Słupsk, 1964
Bolduan, T. Losy społeczne i polityczne Słowińców w Klukach w latach 1945-1975. Próba oceny., w: Studia kaszubsko-słowińskie, Łeba 1992
Sobierajski Z.,Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich. Warszawa 1997-
Sobierajski Z., Słowińskie materiały dialektalne nagrane w roku 1951, 1-2, Slavia Occidentalis, 1983-5/41-42
 
Kociewie
Sychta, B., Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I-III, Wrocław, 1980-1985.
Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim (red. E. Breza), Warszawa-Poznań, 1989.
Pomorze Gdańskie 6: Kociewie, Gdańsk 1969
Pomorze Gdańskie 17: Kociewie II (red. D. Baczkowska), Wrocław, Gdańsk 1987
Janowicz, B., Bajki kociewskie, Gdańsk 1977
Bączkowski, K., Gawańdy kociewskie KubiPińczowa, Gdańsk 1975
Górnowicz, H., Dialekt kociewski i malborski, w: Pomorze Gdańskie 4, Gdańsk 1967