VSLOVNOST KAUBTINY

Samohlsky

 

tab. 1

Znak

vslovnost

Pklad

a

a

kam, las

zk (PU, KA, BY)

o (KO, CH, WE, Hel)

e (zp. KA)

mj, rd

e

oteven e

rzem, lew

zk e / i

smich, sc

(PU, WE, KA)

e (BY)

ъ (KO, CH)

msz, rba

i,y

i

wid, wcyg

o

o

lot, nos

zk o / u

st, w

ò

we (wò /we/)

mòst, wòda

u

, i (st. KA)

lud, tuc

ù

w/wi (wù /w/)

kùc, (w)ùj

zk nosov o

nosov u

mka, ka

ã

nosov a

nosov e (PU)

a (zp. KA)

gãba, chãc

 

tab. 2

i

 

u

 

 

 

 

 

e

 

o

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

tab. 3

pv. dlouh

pv. krtk

pklady

(N)

a

dac d

(pn pana)

e

chlb chleba

i/y

syn sna

o

rg rogù

u

duch dcha

ã

db dãba

 

Pklady:

bg bùk, d d, bt bt

 

 

 

 

Souhlsky:

 

b, p, m

(bùszny, bii, pùrtk, pisk, mòkri, min)

w, f

(wòsk, wsok, fùl, fertich)

k, g, h

(krowa, kòsc, gòsc, grz,

h, ch

(hk, hùk, chòri, chop)

d, t, n,

(dosc, dim, trg, tcz,

n,

(noc, norda, nisczi, niebò)

dz, c,

(dzec, dzys, cao, cepo,

d /d/, cz //

(dd, dic, czesczi, czsti)

z, s,

(zma, zelony, sano, s)

//, sz //

to, c, szc, szesc)

j (jiny, jiwer)

l, ,

(lod, lk, awa, okc)

r, rz /tvrd //

(robòta, rozm, rzka, rzma)

 

Polabsko-pomosk rysy (sten)

TarT (warna, karwic)

sonans > ar (cwiardi, czwiarti)

smen sonant l/ (pny, mczc)

TelT (poc, moc)

 

Pomosko-mazovsk jevy:

ra- > re- (rek, reda) ja- > je- (jerzmò)

smen i/y (dim, min)

 

Pomosk rysy (sten)

> į > i (pic, dzewic; wzyc, wicy)

 

Vchodopomosk rysy:

/ > dz/c (dzec, cyc)

krtk i/y/u > (rba, lst, brzch)

k/g > /d (czrz, czij, dibczi, dic)

dz > z (sten: czy, zwn)

l/ > l (jen st PU: leb, lawa)

Diftongizace krtkch o/u (ò, ù)

po b,p,m,w,f,k,g,h,ch