Seminář ÚVOD DO STARÉ ŘEČTINY PRO SLAVISTY

 

Vedoucí: Mgr. Vladislav Knoll

 

Účelem semináře je poskytnout zájemcům z řad slavistů možnost rozšířit si svůj jazykový obzor o základy řečtiny starověkých a byzantských textů. Účastníci semináře budou uvedeni do řecké mluvnice, ale důraz bude kladen především na schopnost se základně orientovat v jednoduchém řeckém či byzantském textu. Zvláštní pozornost bude věnována helénsko-slovanským, případně helénsko-balkánským jazykovým paralelám. Seminář nabízí obohacení si kulturně-jazykového obzoru o jazyk, jehož památky stojí u pramene evropské kultury, a v případě hlubšího zájmu ukázat další cestu k objevování světa řeckého světa a kultury. Při semináři budou používány české i zahraniční slovníky a učebnice i originální texty různých období, konverzační i poslechová cvičení.    

 

Základní dostupné příručky k řečtině:

Fürst, K., Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1939

Hnátek, J. a kol.: Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1998

Chase, A. H., Philips, H., A new Introduction to Greek, London-Cambridge 1999

Lepař, F., Homérovský slovník řecko-český, Mladá Boleslav 1909

Lepař, F., Nehomérovský slovník řeckočeský,  Mladá Boleslav 1909

Liddell, H.G., Scott, R., Jones, H.S., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996 

Muchnová, Syntax klasické řečtiny, Praha 2004

Niederle, J., Niederle, V., Varcl, L., Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1998.

Peckett, C.W.E., Munday, A.R., Thrasymachos. Učebnice staročeštiny, Praha 1995

Prach, V., Řecko-český slovník, Praha 2002

Smyth, H.W.., Greek Grammar, Harvard 1984

Souček, J.B.,  Řecko-český slovník k NZ. Praha 1997

Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc 2001