OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE

 

I. Úvodní část

a) Sociolingvistický vývoj kašubštiny se zdůrazněním vztahu s němčinou a polštinou

b) Hlavní rysy kašubštiny a její dialektální rozdělení

c) Historická jazyková situace na Pomoří – stručná charakteristika místních německých a polských dialektů

 

II. Německé kontaktové jevy v kašubštině na základě dialektologických sbírek 19. a začátku 20. století

a)       Dějiny bádání nad kontaktními jevy v kašubštině

b)       Pokus o charakteristiku mluvené kašubštiny přelomu 19. a 20. století

c)       Lexikální výpůjčky

d)       Morfosyntaktické jevy

 

III. Kontaktové jevy v prvních kašubských literárních dílech

a)       jazyk F. Ceynowy ve vztahu k mluvené kašubštině té doby (vliv němčiny a polštiny)

b)       kontaktové jevy v jazyce J. Derdowského

 

IV. Kašubský literární a publicistický jazyk v 1. polovině 20. století

a)       charakteristika období, hlavní směry, souvislosti

b)       Kontaktní jevy v jihokašubském jazyce Mladokašubů

c)       Jazyk Zrzeszińců

d)       Jazyk B. Sychty a L. Heykeho

e)       Jazyk severokašubských prozaiků

 

V. Kašubština po 2. světové válce

a) tendence a charakteristika kašubštiny po 2. světové válce, jazyk dialektologických sbírek a slovníků  té doby (B. Sychta, Topolińska)

        b) Jazyk Klëki (L. Roppel, J. Ceynowa)

        c) kašubština autorů tvořících na stránkách časopisu Pomeranie na cestě k jednotné literární kašubštině (A. Nagel, S. Janke, E. Gołąbk, J. Szutenberg, B. Bork)

         d) luzińský dialekt S. Fikuse

         e) bylácký dialekt J. Drzeżdżona

 

VI. Literární kašubština po r. 1989

a)       hlavní tendence vývoje

b)       literární kašubština mladých literátů 90. a 00. let (Karno młodëch) – hledání podoby literární kašubštiny, časopisy Tatczëzna a  Odroda

 

VII. Shrnutí vývoje kontaktních jevů v kašubštině během její literární historie, vyrovnávání vlivu německého a polského