morze

Vladislav Knoll

materiály k doktorskému studiu (ÚSVS, FF UK)

DISERTAČNÍ PRÁCE

PROJEKT
ANOTACE
OBSAH

DALŠÍ MATERIÁLY

PROSTUDOVANÁ LITERATURA
Kašubština Stefana Fikuse

SCHÉMATA
Kašubské literární dialekty
Archaický kašubský přízvuk
Sociolingvistické dějiny kašubštiny

JINÉ ODKAZY
Magisterské studium
Práce k atestaci z filosofie

TEXTY, ČLÁNKY A DALŠÍ ČINNOST

2005-2006

2006-2007

2007-2008